Privacy Verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ABCweb4U verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van ABCweb4U of om andere reden persoonsgegevens aan ABCweb4U, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: ABCweb4U.  Chris Vleeshouwers  is bereikbaar via het contact formulier  of email: info@abcweb4u.webnode.nl

2. Welke gegevens verwerkt ABCweb4U met welk doel.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en emailadres.

2.2. ABCweb4U verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor: * contact over te maken afspraken. * het reageren op uw aanvraag.

2.3. Email berichtgeving: ABCweb4U gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van ABCweb4U. Afmelding voor deze mailing is te alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@abcweb4u.webnode.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden: ABCweb4U verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie.

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u hebt doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

ABCweb4U is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van ABCweb4U terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen.

ABCweb4U verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft ABCweb4U passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaar van ABCweb4U kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. ABCweb4U zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van ABCweb4U.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop ABCweb4U uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaar van ABCweb4U via email: info@abcweb4u.webnode.nl


8. Wijzigingen.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

 

~voor ieder budget~

~Samen bekijken we de mogelijkheden~